Koga testirati


Koga testirati
  • Intravenske korisnike droga
  • Primatelje transfuzija krvi i krvnih derivata prije godine 1993.
  • Bolesnike na hemodijalizi
  • Djecu majki zaraženih HCV-om
  • Osobe rizičnog seksualnog ponašanja
  • Osobe sa simptomima i znacima bolesti jetre

Zadnja izmjena: 03.01.2020.