Liječenje hepatitisa C povezano s manjim rizikom od kardiovaskularne bolesti


Liječenje hepatitisa C povezano s manjim rizikom od kardiovaskularne bolesti

Prema novoj studiji, liječenje infekcija uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) povezano je sa značajno smanjenim rizikom od kardiovaskularne bolesti. Inače, poznato je da je infekcija s hepatitis C virusom povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih događaja. 

Novije oralne terapije dramatično su promijenile paradigmu liječenja infekcije virusom hepatitisa C. Naime, ovim terapijama se više od 90 posto liječenih pacijenata sada može izliječiti.

Smanjenje rizika od kardiovaskularnih događaja s novijim oralnim terapijama veće je nego kod primjene starijih terapija baziranih na interferonu. Jednako tako, bilo je veće kod pacijenata koji su postigli virološko izliječenje.

Također, valja spomenuti da je kod primjene terapije direktno djelujućim antivirusnim lijekovima (DAA) uočeno najveće smanjenje kardiovaskularnih događaja kao što je srčani udar.

Izvor:
Gastroenterology