Home / Centri A-Z / Hepatitis C

Hepatitis C

Što je hepatitis C?

Hepatitis C je upala jetre uzrokovana istoimenim virusom koji pripada skupini RNA virusa. Pored hepatitis C virusa (HCV), postoje i drugi virusi koji mogu izazvati hepatitise, pa razlikujemo hepatitis A, hepatitis B, hepatitis D, hepatitis E i hepatitis G.

Zbog razlika u ribonukleinskoj kiselini HCV-a, postoji 6 genotipova i više podtipova. I ovaj virus, kao i gotovo svi drugi RNA virusi, ima visok stupanj mutacija koje dovode do postojanja brojnih varijanti tzv. kvazispecijesa. Zbog ovakve različitosti među hepatitis C virusima, ne postoji cjepivo protiv ove bolesti.

Centar Hepatitis C potpomaže Medicopharmacia.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje