Konzumiranje kave smanjuje rizik od razvoja žučnih kamenaca


Konzumiranje kave smanjuje rizik od razvoja žučnih kamenaca

Izgleda da su osobe koje više piju kavu izložene manjem riziku od razvoja žučnih kamenaca, ukazuje studija u kojoj je sudjelovalo 104.493 ispitanika. Naime, osobe koje su pile više od šest šalica kave dnevno, imale su 23 posto manji rizik od razvoja simptomatskih žučnih kamenaca u odnosu na osobe koje uopće nisu pile kavu.

Konzumiranje jedne dodatne šalice kave dnevno bilo je povezano s 3 posto manjim rizikom od razvoja žučnih kamenaca. Jednako tako, nositelji određenih varijanti gena koje su bile povezane s povećanom konzumacijom kave, imali su manji rizik od nastanka žučnih kamenaca.

Iako ovo istraživanje ukazuje samo na povezanost konzumiranja kave i razvoja žučnih kamenaca, znanstvenici ističu da postoji nekoliko mehanizama pomoću kojih konzumiranje kave može spriječiti stvaranje žučnih kamenaca.

Izvor:
Journal of Internal Medicine