Home / Centri A-Z / Žučni kamenci

Žučni kamenci

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Žučni kamenci

Što su žučni kamenci?

Žučni su kamenci vrlo česta pojava i prisutni su u više od 10 posto opće populacije. Pojavljuju se dvostruko češće u žena nego u muškaraca, a učestalost im se povećava s dobi.

Prema sastavu razlikujemo kolesterolske i pigmentne žučne kamence. U razvijenim zapadnim zemljama najčešći su kolesterolski žučni kamenci koji se susreću u oko 80 posto bolesnika.

Čisti kolesterolski žučni kamenci građeni su od kolesterola, a jezgru im čine kalcijeve soli nekonjugiranog bilirubina. Takvi su žučni kamenci, u pravilu, veliki, solitarni i žućkastobijele boje. Miješani kolesterolski žučni kamenci nešto su češći od čistih, sadržavaju više od 50 posto kolesterola, a obično su manji o čistih kolesterolskih žučnih kamenaca i često su multipli. 

Što se pigmentnih žučnih kamenaca tiče, postoje dva tipa, zapadni i orijentalni. U nas se uglavnom susreću pigmentni žučni kamenci zapadnog tipa koji su crne boje, mali, a nastaju zbog povećane količine netopljivog nekonjugiranog bilirubina u žuči uz relativni deficit žučnih soli te višak mucina i kalcija.

Osobe koje imaju simptome žučnih kamenaca obično moraju odstraniti žučni mjehur kirurškim putem. Žučne kamence koji ne uzrokuju znakove i simptome obično ne treba liječiti.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje