Dijagnosticiranje žučnih kamenaca


Dijagnosticiranje žučnih kamenaca

Pretrage i postupci za dijagnosticiranje žučnih kamenaca uključuju:

  • Snimanje žučnog mjehura - Liječnik može preporučiti transabdominalni ultrazvuk ili kompjuteriziranu tomografiju (CT). Analizom dobivenih snimaka može se otkriti prisutnost žučnih kamenaca. Osjetljivost i specifičnost ultrazvuka za otkrivanje žučnih kamenaca većih od 2 mm viša je od 95 posto.
  • Pregled žučnih vodova - Endoskopska retrogradna kolangiopankretografija (ERCP) ima osjetljivost i specifičnost za otkrivanje žučnih kamenaca više od 95 posto, a dodatna je vrijednost mogućnost terapijske intervencije koja podrazumijeva odstranjenje žučnog kamenca i drenažu žuči. Pregled zajedničkog žučnog voda može se izvršiti i uz pomoć kolangiopankreatografije s pomoću magnetske rezonancije (MRCP).
  • Laboratorijske pretrage za otkrivanje komplikacija - Pretrage krvi mogu otkriti infekciju, žuticu, pankreatitis ili druge komplikacije uzrokovane žučnim kamencima.

Zadnja izmjena: 24.08.2019.