Moguće rano dijagnosticiranje seroznog raka jajnika visokog stupnja


Moguće rano dijagnosticiranje seroznog raka jajnika visokog stupnja

Rana dijagnoza seroznog raka jajnika visokog stupnja (HGSOC) čini se izvedivom analizom genomskih promjena u DNK iz razmaza Papa testa, ukazuju rezultati nedavno objavljene studije.

Naime, istraživanje je pokazalo da su CPA vrijednosti DNK ekstrahirane iz Papa uzoraka bile značajno više kod žena prije seroznog raka jajnika visokog stupnja (HGSOC) u odnosu na zdrave žene. Ovaj test mogao bi otkriti prisutnost seroznog raka jajnika visokog stupnja do devet godina prije dijagnoze, u skladu s longitudinalnom analizom klonskih patogenih mutacija TP53. Integracija CPA rezultata u EVA (rani karcinom jajnika) test rezultirala je osjetljivošću, specifičnošću i točnošću od 75, 96, odnosno 81 posto.

Prema mišljenju stručnjaka, ovi podaci su dovoljno uvjerljivi da opravdaju prospektivna klinička istraživanja s ciljem provjere čini li uzdužna analiza CPA u Papa testu moguće predviđanje seroznog raka jajnika visokog stupnja (HGSOC).

Izvor: 
Science Translational Medicine