Novi terapijski pristup poboljšava preživljavanje žena s rakom jajnika


Novi terapijski pristup poboljšava preživljavanje žena s rakom jajnika

Rezultati nove studije pokazali su da primjena nirapariba nakon konvencionalnog liječenja kemoterapijom kod žena kojima je nedavno dijagnosticiran uznapredovali rak jajnika, poboljšava preživljavanje bez progresije i smanjuje rizik od ponovne pojave bolesti ili smrti od ove bolesti.

S ovim novim terapijskim pristupom došlo je do značajnog poboljšanja preživljavanja bez progresije i smanjenje rizika od ponovne pojave bolesti za gotovo 40 posto.

Rak jajnika dijagnosticira se svake godine u oko 205.000 žena diljem svijeta, te je peti vodeći uzrok smrti od raka kod žena u Europi. Obično se dijagnosticira između 45. i 75. godine. Jednako tako, postoji značajan broj žena mlađe životne dobi koje također oboljevaju od raka jajnika.

Inače, lijek niraparib spada su skupinu lijekova znanu kao PARP inhibitori. Sigurnosni profil lijeka bio je sličan onome koji je zabilježen u drugim ispitivanjima niraparibom

Izvor:
The New England Journal of Medicine