Rana pojava valova vrućine može ukazivati na rizik od srčane bolesti


Rana pojava valova vrućine može ukazivati na rizik od srčane bolesti

Prema rezultatima istraživanja u kojem su sudjelovale 272 žene u dobi od 40 do 60 godina, rana pojava valova vrućine u žena, može biti znak povećanog rizika od srčane bolesti. Naime, u žena u dobi od 40 do 53 godine, česta pojava valova vrućine je povezana sa slabijom funkcijom krvnih žila. Ista veza nije uočena u žena u dobi od 54 do 60 godina.

Također, treba spomenuti da je ova povezanost neovisna o drugim čimbenicima rizika za srčanu bolest.

Obzirom da se srčana bolest u žena često dijagnosticira u kasnijoj fazi bolesti, ovi rezultati imaju veliku važnost. Tim više, što je srčana bolest vodeći uzrok smrti u žena.

Inače, oko 70 posto žena ima valove vrućine u menopauzi, a u trećine njih su valovi vrućine česti i/ili teški.

Izvor:
Menopause