Kako ublažiti tegobe menopauze?


Kako ublažiti tegobe menopauze?

Općenite mjere za ublažavanje simptoma menopauze

 • Birajte i nosite laganiju odjeću;
 • Spavajte u nezagrijanoj prostoriji;
 • Smanjite općenito unos hrane, izbjegavajte začinjenu hranu, kavu i napitke koji sadrže kofein, alkohol;
 • Prekinite pušenje duhana;
 • Vježbe disanja u blažim napadima valova vrućine ponekad mogu pomoći;
 • Redovita je tjelesna aktivnost općenito važna za održavanje zdravlja a korisna je i za ublažavanje tegoba u perimenopauzi.

Farmakološke metode za ublažavanje simptoma menopauze

 • Alfa-adrenergički agonisti, kao što je klonidin (lijek za hipertenziju ? povećani arterijski tlak krvi), donekle su učinkoviti pri ublažavanju valova vrućine.
 • Visoke doze gestagena učinkovito smanjuju navale vrućine. Dugoročno djelovanje, uključujući i učinke na dojku, nije utvrđeno.
 • Tibolon je sintetički steroid opisan kao predlijek s gestagenim, androgenim i estrogenim djelovanjem. Ublažava simptome menopauze i povoljno utječe na biokemijske pokazatelje koštane pregradnje, ali za sada nema dokaza da smanjuje rizik od prijeloma.
 • Neuroaktivni lijekovi, npr. selektivni inhibitori serotoninskih receptora (SSRI), koji se koriste u liječenju depresije i tjeskobe, mogu ublažiti valove vrućine simptome umjerenom učinkovitošću, manjom od one svojstvene hormonima. Mogu se uzimati tijekom kraćih razdoblja kad postoji medicinska zapreka za uzimanje hormonskog liječenja ili kad je poželjna alternativna terapija, kao u pacijentica sa simptomima nedostatka estrogena koje su liječene zbog karcinoma dojke. Liječnici koji ih propisuju moraju voditi računa o mogućim nuspojavama takvih lijekova i o potrebi postupnog ukidanja njihove primjene.
 • Novija izvješća upućuju da gabapentin, antikonvulziv koji se primjenjuje u liječenju padavice smanjuje navale vrućine. Riječ o lijeku za epilepsiju koji se uzima više puta na dan i ima također nuspojave kao što su nesanica, vrtoglavica, poremećaj mišićne kontrakcije i koordinacije te umor.
 • Bisfosfonati se mogu primijeniti u liječenju osteoporoze, posebice u starijih žena u postmenopauzi koje su imale osteoporotički prijeloma. U mlađih žena u postmenopauzi njihovi dugoročni učinci još nisu dovoljno istraženi. Nema podataka koji pokazuju smanjenje rizika za prijelom kuka u mlađih žena u postmenopauzi (< 65 godina) liječenih bisfosfonatima.
 • SERM-ovi su odobreni u svrhu sprečavanja i liječenja osteoporoze kralješnice u žena u postmenopauzi. Nije utvrđeno da smanjuju rizik za prijelome kuka. U žena u ranoj postmenopauzi, SERM-ovi ne mogu ublažiti klimakterijske simptome. Štoviše, mogu ih i pogoršati.

Zadnja izmjena: 21.08.2019.