Dijagnosticiranje hemeroida


Dijagnosticiranje hemeroida

Vanjski hemeroidi vide se inspekcijom anusa i rektuma.

Dok su pretrage i postupci za dijagnosticiranje unutarnjih hemoroida sljedeći:

  • Pregled analnog kanala i rektuma - Tijekom digitorektalnog pregleda (DRE) liječnik stavlja gumenu rukavicu i jedan prst premazan lubrikantom uvlači u anus. Na temelju tog pregleda liječnik može utvrditi jesu li potrebne još neke pretrage te koje.
  • Vizualni pregled analnog kanala i rektuma - Budući da su unutarnji  hemoroidi često premekani da bi se osjetili pri digitorektalnom pregledu, liječnik će pregledati i donji dio debelog crijeva pomoću anoskopa, proktoskopa ili sigmoidoskopa.

Liječnik može zatražiti i opsežniji pregled cijelog debelog crijeva pomoću kolonoskopije. Ta pretraga se preporuča u sljedećim slučajevima:

  • Vaši znakovi i simptomi upućuju na drugu bolest probavnog sustava.
  • Ako imate čimbenike rizika za kolorektalni rak.
  • Stariji ste od 50 godina i niste već 10 godina napravili kolonoskopiju.

Zadnja izmjena: 25.05.2024.