Dijagnosticiranje hepatitisa B


Dijagnosticiranje hepatitisa B

Pri sumnji na hepatitis B vaš liječnik će vas pregledati kako bi našao znakove oštećenja jetre kao što su žućkasta boja kože ili bol u trbuhu. Također, uzeće i iscrpnu anamnezu.

Testovi koji mogu pomoći u dijagnosticiranju hepatitisa B ili njegovih komplikacija su:

  • Krvni testovi - Krvni testovi mogu otkriti znakove virusa hepatitisa B (HBV) u tijelu. Jednako tako, pomoću njih se može vidjeti radi li se o akutom ili kroničnom hepatitisu B. Obično se određuju markeri, odnosno virusni  antigeni u krvi - HbsAg, HbeAg i virusna DNK te antitijela na te antigene. Procjena jetrene funkcije vrši se  određivanjem aminotransferaza (alanin aminotransferaze (ALT) i aspartat aminotransferaze (AST)), bilirubina, alkalne fosfataze (ALP) i  gama glutamil transferaze (GGT), koagulograma i albumina.
  • Ultrazvuk jetre - Posebni ultrazvuk jetre znan kao prolazna elastografija može pokazati stupanj oštećenja jetre.
  • Biopsija jetre - Vaš liječnik može uzeti mali uzorak vaše jetre za testiranje (biopsija jetre) kako bi se utvrdilo oštećenje jetre. Tijekom biopsije jetre, vaš liječnik unosi tanku iglu kroz vašu kožu i jetru te uzima uzorak tkiva za laboratorijsku analizu. Biopsijom jetre će se utvrditi histološki  stupanj aktivnosti i stadij fibroze. Stadij fibroze vrlo je važan parametar za donošenje odluke o početku liječenja.

Valja spomenuti da liječnici ponekad testiraju zdrave osobe jer virus hepatitisa B (HBV) može oštetiti jetru prije nego što uzrokuje znakove i simptome. Razgovarajte sa svojim liječnikom o testiranju na hepatitisa B ako ste trudni, živite s nekim tko ima hepatitis B, imali ste velik broj seksualnih partnera, muškarac ste koji je imao seksualne odnose s drugim muškarcima, imate povijest spolno prenosivih bolesti, imate AIDS ili hepatitis C, imate neobične rezultate testa jetrenih enzima, idete na dijalizu, uzimate lijekove koji suprimiraju imunološki sustav, koristite droge, ako se nalazite u zatvoru, dolazite iz zemlje u kojoj je hepatitis B uobičajen, ili imate roditelje koji su iz zemalja gdje je hepatitis B uobičajen.

Zadnja izmjena: 03.01.2020.