Liječenje hepatitisa B


Liječenje hepatitisa B

Terapija s ciljem prevencije hepatitis B infekcije nakon izlaganja virusu hepatitisa B

Ukoliko znate da ste bili izloženi virusu hepatitisa B (HBV) i niste sigurni jeste li cijepljeni, odmah se javite svojem liječniku. Ubrizgavanjem hepatitis B imunoglobulina unutar tjedan dana od izlaganju virusu hepatitisa B, možete se zaštiti od hepatitisa B. Obzirom da terapija imunoglobulinom pruža kratkotrajnu zaštitu, istodobno bi se trebali cijepiti i protiv hepatitisa B.

Liječenje akutnog hepatitisa B

Ukoliko vaš liječnik utvrdi da imate akutnu infekciju hepatitis B virusom, možda vam nije potrebno liječenje. Umjesto terapije, vaš liječnik može vam preporučiti odmor, odgovarajuću prehranu te veći unos tekućine, dok se vaše tijelo bori protiv infekcije. U težim slučajevima akutne infekcije, boravak u bolnici ili antivirusni lijekovi potrebni su kako bi se spriječile komplikacije. Naime, ne treba zaboraviti da može doći do akutnog zatajenja jetre u manje od 1 posto slučajeva.

Liječenje kroničnog hepatitisa B

Većina ljudi s dijagnozom kroničnog hepatitisa B mora doživotno uzimati terapiju. Terapija pomaže u smanjivanju rizika od bolesti jetre te sprječava daljnje širenje infekcije hepatitis B virusom.

Liječenje kroničnog hepatitisa B može uključivati:

  • Antivirusne lijekove - Nekoliko antivirusnih lijekova uključujući entecavir, tenofovir, lamivudin, adefovir, telbivudin, dipivoksil i famciklovir, mogu pomoći u borbi protiv virusa hepatitisa B i usporavanju njegove sposobnosti da ošteti vašu jetru. Važno je znati da treba izbjegavati monoterapiju kod bolesnika koji su inficirani s HIV-om kako bi se spriječila rezistencija na lijekove protiv virusa HIV-a.
  • Interferon - Interferon alfa-2b obično se koristi za liječenje hepatitisa B u mlađih osoba te žena koje planiraju trudnoću. Najučinkovitiji je u bolesnika s niskom razinom hepatitis B virusa i povišenim transaminazama. Valja imati na umu, da se interferon ne smije koristiti tijekom trudnoće. Jednako tako, njegova je primjena kontraindicirana u prisutnosti ciroze jetre.
  • Transplantaciju jetre - Ako je vaša jetra jako oštećena, transplantacija jetre može biti jedna od opcija liječenja. Tijekom transplantacije jetre kirurg uklanja oštećenu jetru i zamjenjuje ju zdravom jetrom. Većina presatka dolazi od pokojnih davatelja.

Zadnja izmjena: 03.01.2020.