Kako se dijagnosticira homocistinurija?


Kako se dijagnosticira homocistinurija?

Dijagnoza homocistinurije postavlja se na temelju kr­vnih ­pretraga i pretraga mokraće. Nakon pregleda liječnika koji na temelju simptoma postavi sumnju na homocistinuriju, određuje se razina aminokiselina homocisteina i metionina u krvi i mokraći. Kada se konačna dijagnoza postavi, određuje se terapija za pacijenta.

Zadnja izmjena: 17.06.2013.