Home / Centri A-Z / Homocistinurija

Homocistinurija

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Homocistinurija

Što je homocistinurija?

Homocistinurija je nasljedna metabolička bolest uzrokovana poremećajem metabolizma aminokiseline metionina. Posljedica ovog poremećaja je nakupljanje aminokiseline homocisteina u krvi  i mokraći oboljelih.

Najčešći uzrok homocistinurije je manjak enzimacistationin-β-sintetaze (CBS), a može biti uzrokovana i nedostatkom enzima metiltetrahidrofolat reduktaze (MTHFR) ili poremećajem  metabolizma folne kiseline i vitamina B12.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje