Jedno od desetero djece školske dobi u SAD-u ima ADHD


Jedno od desetero djece školske dobi u SAD-u ima ADHD

Oko 1 od svakih 10 djece u SAD-u u dobi od 5 do 17 godina ima dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), prema najnovijim statistikama američke vlade.

Otkriveno je da je 11,3% djece školske dobi dijagnosticiran ADHD, pri čemu je vjerojatnije da će dječaci imati ovu dijagnozu (14,5%) nego djevojčice (8%).

ADHD se češće dijagnosticira među bijelom djecom (13,4%) nego među crnom djecom (10,8%) ili latinoameričkom djecom (8,9%), također je pokazalo istraživanje.

Čini se da je i obiteljski prihod bitan: kako su razine prihoda rasle, stopa dijagnoza ADHD-a kod djece je opadala.

Izvor:
NCHS Data Brief