Kombinacija abdominalne i IV kemoterapije pomaže oboljelima od raka jajnika


Kombinacija abdominalne i IV kemoterapije pomaže oboljelima od raka jajnika

Rezultati nove studije pokazali su da kombinacija abdominalne i IV kemoterapije može usporiti napredovanje raka jajnika bolje nego sama IV kemoterapija kod žena u kojih je već izvršeno kirurško uklanjanje karcinoma. Naime, u gotovo 77 posto žena koje su dobile kombiniranu terapiju došlo je do odgode napredovanja raka jajnika u trajanju od barem devet mjeseci.

Jednako tako, ukupno preživljavanje bilo je dulje u pacijentica koje su dobivale kombinaciju abdominalne i IV kemoterapije u odnosu na pacijentice koje su dobivale samo IV kemoterapiju, 59 vs 38 mjeseci. Inače, rak jajnika je peti najčešći uzrok smrti od karcinoma kod žena.

Smatra se da se pomoću abdominalne kemoterapije može poboljšati učinkovitost liječenja raka jajnika obzirom da se pomoću nje povisuje koncentracija citotoksične tvari koja dolazi u izravni kontakt sa tumorom. Također, kod abdominalne kemoterapije mogu se dati veće doze kemoterapije koje neće izazvati nuspojave u drugim dijelovima tijela.

Izvor:
ASCO annual meeting