KOPB povezan s cerebralnim mikrokrvarenjima


KOPB povezan s cerebralnim mikrokrvarenjima

Studija provedena u Belgiji na 810 ispitanika pokazala je da su oboljeli od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) izloženi većem riziku od cerebralnih mikrokrvarenja.

Što neki od bolesnika s KOPB-om ima veće probleme s disanjem, to je izložen većem riziku od cerebralnih mikrokrvarenja.

Cerebralna mikrokrvarenja su pokazatelj bolesti malih krvnih žila u mozgu, koja je važan uzrok mentalnog propadanja povezanog sa starenjem.

Od ranije je poznato da kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) povećava rizik od razvoja bolesti velikih krvnih žila, no rezultati ovog istraživanja ukazuju da KOPB osim na velike krvne žile, može imati štetan utjecaj i na male krvne žile.

Izvor:
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine