Liječnici u 85 posto slučajeva propustili dijagnosticirat KOPB


Liječnici u 85 posto slučajeva propustili dijagnosticirat KOPB

Britansko istraživanje pokazalo je da su britanski liječnici propustili dijagnosticirat kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB) u čak 85 posto pacijenata. Naime, 85 posto pacijenata prijavilo je prve simptome KOPB-a pet godina prije postavljanja dijagnoze bolesti.

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je progresivna i destruktivna bolest koja može dovesti do nepovratnog oštećenja dišnih puteva i pluća. Što se KOPB ranije dijagnosticira, to je oštećenje pluća manje.

Treba reći da osim liječnika i pacijenti, posebice muški, propuštaju uočiti rane znakove KOPB-a. Naime, muškarci često umanjuju značenje simptoma, te ne traže liječničku pomoć na vrijeme.

Smatra se da se otkrivanje KOPB-a može poboljšati primjenom spirometrije u pacijenata koji imaju povećan rizik od bolesti, pušača, starijih od 40 godina, pacijenata s dišnim tegobama, te pacijenata s dijabetesom, kardiovaskularnom bolesti i GERB-om.

Svakako, za raniju dijagnozu i uspješnije liječenje KOPB-a potrebna je bolja primarna zdravstvena zaštita.

Izvor:
The Lancet Respiratory Medicine