Parkinsonova bolest može zahvatiti moždane stanice prije rođenja


Parkinsonova bolest može zahvatiti moždane stanice prije rođenja

Ljudi koji su razvili Parkinsonovu bolest prije 50. godine života možda su rođeni s oštećenim stanicama mozga koje su desetljećima bile neotkrivene, ukazuje nova studija.

Inače, Parkinsonova bolest nastaje kada neuroni mozga koji stvaraju dopamin, postanu oštećeni ili umru

Iako je u trenutku postavljanja dijagnoze Parkinsonove bolesti većina pacijenata starija od 60 godina, u oko 10 posto slučajeva Parkinsonova bolest se javlja u dobi od 21 i 50 godina. 

Ovo istraživanje je potvrdilo nakupljanje proteina alfa-sinukleina u dopaminskim neuronima te u njima otkrilo malfunkciju lizosoma koji trebaju razgraditi i odstraniti alfa-sinuklein.  

Također, otkriveno je da lijek PEP005  koji se koristi za liječenje prekanceroznih promjena kože, može smanjiti razinu alfa-sinukleina u dopaminskim neuronima.

Izvor:
Nature Medicine