Posebna restriktivna dijeta može značajno smanjiti simptome ADHD-a


Posebna restriktivna dijeta može značajno smanjiti simptome ADHD-a

Istraživanje provedeno na 100 djece iz Belgije i Nizozemske koja su bila u dobi od 4 do 8 godina pokazalo je da posebna restriktivna dijeta može značajno smanjiti simptome poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Sva djeca koja su sudjelovala u istraživanju imala su dijagnosticirani poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), a većina njih bili su dječaci.

Pokazalo se da je petotjedna restriktivna dijeta koja ne sadrži procesiranu hranu, u 78 posto djece smanjila simptome ADHD-a. No ponovnim konzumiranjem procesirane hrane, u dvije trećine djece simptomi ADHD-a su se ponovno pojavili.

Prema mišljenju znanstvenika dijetalnu intervenciju treba uzeti u obzir kod sve djeca s ADHD-om, pod uvjetom da su roditelji spremni slijediti ograničenu eliminacijsku dijetu tijekom pet tjedna, uz stručni nadzor.

Izvor:
The Lancet