Statini produžuju život oboljelima od KOPB-a


Statini produžuju život oboljelima od KOPB-a

Izgleda da statini, lijekovi za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, mogu produžiti život oboljelima od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), ukazuje nova studija provedena u Kanadi u kojoj je sudjelovalo gotovo 40.000 oboljelih od KOPB-a.

Naime, pacijenti s KOPB-om koji su uzimali statine imali su 21 posto manji rizik od smrti od bilo kojeg uzroka i 45 posto manji rizik od smrti od respiratornih bolesti.

Iako se pokazalo da statini produljuju život pacijentima s KOPB-om, ova studija nije bila dizajnirana za dokazivanje ovog uzročno-posljedičnog odnosa.

Inače, kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) uključuje progresivne bolesti pluća kao što su emfizem i kronični bronhitis. Simptomi KOPB-a uključuju zaduhu, stezanje u prsima, kašljanje i hripanje.

Najčešći uzrok KOPB-a je pušenje i izloženost dimu cigareta, kao i izloženost kemikalijama i dimu na radnom mjestu. U SAD-u je KOPB treći vodeći uzrok smrti.

Valja istaknuti da oboljeli od KOPB-a imaju upalu u plućima. Inače, upala ma ulogu i u mnogim drugim bolestima, uključujući i srčanu bolest. Također, treba istaknuti da je kardiovaskulrana bolest češća u oboljelih od KOPB-a.

Izvor:
Chest