Uklanjanje crvuljka povezano s povećanim rizikom od Parkinsonove bolesti


Uklanjanje crvuljka povezano s povećanim rizikom od Parkinsonove bolesti

Ljudi kojima je uklonjen crvuljak mogu biti izloženi povećanom riziku za razvoj Parkinsonove bolesti, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da je apendektomija povećala rizik od Parkinsonove bolesti za čak 300 posto.

U novije vrijeme, znanstvenici su počeli shvaćati crvuljak kao imunološko tkivo koje je uključeno u pomaganje tijelu u obrani od mikroba i regulaciji bakterija u crijevima. Najnovije spoznaje su da organ služi kao vrsta rezervoara za korisne bakterije u crijevima, omogućujući bakterijama da se napune kada se zalihe iscrpe.

Inače, novija istraživanja o uzroku Parkinsonove bolesti usredotočena su na alfa sinuklein, protein koji se nalazi u gastrointestinalnom traktu na početku Parkinsonove bolesti. Zbog toga su znanstvenici diljem svijeta istraživali gastrointestinalni trakt, uključujući i crvuljak.

Izvor:
Digestive Disease Week