Vitamini C i E ne smanjuju rizik od razvoja sive mrene kod muškaraca


Vitamini C i E ne smanjuju rizik od razvoja sive mrene kod muškaraca

Nova studija provedena u SAD-u na 11.545 ispitanika pokazala je da dugotrajna upotreba dodataka vitamina E i C ne smanjuje rizik od razvoja staračke sive mrene u muškaraca.

Prije početka studije postojala je pretpostavka da obzirom da je oksidativno oštećenje istaknuta značajka očne mrene, primjena nutijenata sa antioksidativnim djelovanjem mogla bi smanjiti rizik od razvoja očne mrene.

Ispitanici su bili nasumice raspodijeljeni te su jedni dobivali 400 internacionalnih jedinica (IU) vitamina E ili placebo, odnosno 500 mg vitamina C ili placebo.

Nakon osam godina praćenja pokazalo se dugotrajno uzimanje visokih doza vitamina E iC, bilo pojedinačno ili u kombinaciji, ima malo utjecaja na smanjivanje učestalosti sive mrene.

Izvor:
Archives of Ophthalmology