Prvi Dan biotehnologije


Saznajte više o Prvome Danu biotehnologije na kojem je predložena izrada Nacionalnoga plana za rijetke bolesti koji bi uključivao potrebu ranog otkrivanja, prevenciju i liječenje bolesnika.