Dijagnosticiranje menoragije


Dijagnosticiranje menoragije

Kako bi se dijagnosticirala menoragija, uz izvođenje općeg fizikalnog i ginekološkog pregleda, uzima se potpuna ginekološka anamneza. Kod svih dobnih skupina, anamneza bi trebala uključivati podatke o količini i trajanju krvarenja, odnosu krvarenja prema menzesu i pitanja o traumi.

Ostali dijagnostički postupci za dijagnosticiranje menoragije su:

dilatacija-i-kiretaza-1b

dilatacija i kiretaža (D&C)

Zadnja izmjena: 21.08.2019.