Alektinib - nova standardna terapija za ALK-pozitivan karcinom pluća ne-malih stanica


Alektinib - nova standardna terapija za ALK-pozitivan karcinom pluća ne-malih stanica

Prema rezultatima kliničkog ispitivanja ALEX, izgleda da bi lijek alektinib mogao postati nova standardna terapija za liječenje pacijenata s karcinomom pluća ne-malih stanica koji je pozitivan na kinazu anaplastičnog  limfoma (engl. anaplastic lymphoma kinase, ALK). Naime, pokazalo se da alektinib u odnosu na standardnu terapiju krizotinibom značajno poboljšava stopu preživljavanja bez progresije bolesti (25,7 vs 10,4 mjeseci) te značajno smanjuje rizik od metastaza u mozgu.

Inače, nitko nije ni slutio da je moguće odgoditi napredovanje uznapredovalog raka pluća za 25,7 mjeseci, obzirom da je većina ciljnih terapija za rak pluća povezana s prosječnim preživljavanjem bez progresije bolesti od otprilike 12 mjeseci.

Stopa objektivnog odgovora u pacijenata liječenih alektinibom bila je 83 posto, dok je u pacijenata liječenih krizotinibom ona iznosila 76 posto.

Osim bolje učinkovitosti, valja spomenuti da je terapija alektinibom bila za pacijente podnošljivija od postojećih terapija u pacijenata koji zahtjevaju smanjenje doze.

Također, stopa neželjenih događaja koji dovode do prekida terapije i smanjenja doze bila je niža u pacijenata liječenih alektinibom nego kod pacijenata liječenih krizotinibom.

Izvor:
ASCO annual meeting 2017
The New England Journal of Medicine