Alemtuzumab može pomoći u liječenju aktivne multiple skleroze


Alemtuzumab može pomoći u liječenju aktivne multiple skleroze

Nova studija je pokazala da primjena lijeka alemtuzumaba, monoklonskog protutijela, kod oboljelih od relapsno-remitentne multiple skleroze (RRMS), može spriječiti pojavu nove aktivnosti bolesti čak i do četiri godine, pa i u slučajevima kada se zadnje tri godine nije dobivala terapija za multiplu sklerozu.

Također, treba spomenuti da su snimke magnetske rezonancije (MRI) pokazale određene znakove remijelinacije u pacijeneta koji su dobivali alemtuzumab.

No primjena alemtuzumaba može u nekim slučajevima uzrokovati ozbiljne nuspojave, te je stoga potrebito pomno laboratorijsko praćenje pacijenata koji se njime liječe.

Stoga se alemtuzumab obično koristi samo kod pacijenata s jako aktivnom bolešću. Naime, kandidati za terapiju alemtuzumabom su pacijenti koji su već imali relaps, pacijenti kod kojih je usprkos terapiji zamjećeno daljnje napredovanje bolesti, te pacijenti u kojih se pogoršala njihova invalidnost iako primaju terapiju za liječenje multiple skleroze.

Inače, nedavno je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uvrstio lijek alemtuzamab (Lemtrada) na Popis posebno skupih lijekova.

Izvor:
Consortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC) 2015 Annual Meeting