Antikoagulansi smanjuju rizik od smrti od COVID-19


Antikoagulansi smanjuju rizik od smrti od COVID-19

Istraživanje koje su proveli američki znanstvenici iz Mount Sinai Health System pokazalo je  da antikoagulansi mogu kod teško bolesnih hospitaliziranih pacijenata s COVID-19 smanjiti rizik od smrti i do 50 posto.

Inače, tromboembolijska bolest je komplikacija COVID-19, a primjena profilaktičke i terapeutske antikoagulacije u roku od 48 sati od prijema u bolnicu, povezana je s boljim ishodima kod COVID-19 pacijenata.

Naime, ovo istraživanje pokazalo je da primjena antikoagulansa smanjuje rizik od smrti tijekom hospitalizacije te smanjuje potrebu za intubacijom.

Smatra se da ovo istraživanje pruža dodatni uvid u ulogu antikoagulacije u liječenju pacijenata koji su primljeni u bolnicu zbog COVID-19.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology