Čak i muškarcima s visokim rizikom, zdrav način života može spriječiti rak debelog crijeva


Čak i muškarcima s visokim rizikom, zdrav način života može spriječiti rak debelog crijeva

Poznato je da zdrav način života može smanjiti izglede za rak debelog crijeva, a nova studija ukazuje da to čak vrijedi i za muškarce čiji ih DNK izlaže većem riziku od bolesti. Bitne sastavnice zdravog načina života su tjelovježba, zdrava prehrana, nepušenje i ograničena konzumacija alkohola.

Inače, dosada je poznato 37 genetskih mutacija koje su povezane s većim rizikom od raka debelog crijeva. Muškarci s navednim mutacijama gena u pedesetim godinama života, izloženi su 29 posto većem riziku da će im se u idućih 25 godina razviti rak debelog crijeva. Usvajanjem zdravih životnih navika navedeni rizik se može smanjiti na 13 posto.

Ovo istraživanje potvrđuje rezultate prethodnih istraživanja koji su ukazivali da usvajanje zdravih životnih navika može imati značajan utjecaj na to hoće li se u nekoga razviti rak debelog crijeva.

Izvor:
Genetics in Medicine