Crijevni mikrobiom može spriječiti razvoj alergije na kravlje mlijeko


Crijevni mikrobiom može spriječiti razvoj alergije na kravlje mlijeko

Prema rezultatima istraživanja koje su proveli američki znanstvenici s University of Chicago, izgleda da bi crijevni mikrobiom mogao pomoći u sprječavanju alergije na kravlje mlijeko. Naime, transplantacija crijevnog mikrobioma sa zdravog dojenčeta na miševe spriječila je razvoj alergije na kravlje mlijeko kod miševa, dok transplantacija crijevnog mikrobioma dojenčeta alergičnog na kravlje mlijeko na miševe nije uspjela spriječiti razvoj alergije na kravlje mlijeko kod miševa.

Smatra se da bi rezultati ovog istraživanja mogli potaknuti razvoj novih terapija temeljenih na mikrobiomu kako bi se spriječila ili liječila alergija na hranu.

Inače, u ranijim istraživanjima je utvrđeno da djeca alergična na kravlje mlijeko imaju drugačiji sastav crijevnog mikrobioma u odnosu na djecu koja nemaju alergiju na kravlje mlijeko.

Također, neke prethodne studije su pokazale da su neki mikroorganizmi povezani s manjim rizikom od razvoja alergije na hranu.

Ovo istraživanje je otkrilo da mikrob Anaerostipes caccae, pomaže u sprječavanju alergije na kravlje mlijeko.

Izvor:
Nature Medicine