Dodavanje hormonske terapije radioterapijskim tretmanima poboljšava preživljenje pacijenata s rakom prostate


Dodavanje hormonske terapije radioterapijskim tretmanima poboljšava preživljenje pacijenata s rakom prostate

Rak prostate najučestaliji je rak kod muškaraca, a radioterapija je jedan od uobičajenih oblika liječenja raka prostate. Nova studija pokazala je da postoji dosljedno poboljšanje ukupnog preživljenja kod muškaraca sa srednjim i visoko rizičnim rakom prostate uz dodatak hormonske terapije radioterapijskim tretmanima.

To je uočeno i kod mlađih i starijih muškaraca, te kod muškaraca liječenih nižim i višim dozama radioterapije.

Također, pokazalo se da se stopa preživljavanja u muškaraca s karcinomom prostate poboljšava produljenjem adjuvantne hormonske terapije na radioterapiju. Ta je korist uočena i kod mlađih i kod starijih muškaraca, kod muškaraca liječenih nižim i višim dozama radioterapije i kod muškaraca sa srednjim i visokim rizikom od raka prostate. 

Jednako tako, pokazalo se da produljenje neoadjuvantne hormonske terapije prije radioterapije nije koristilo muškarcima ni u jednom mjerenom ishodu.

Izvor:
The Lancet Oncology