Genetska terapija može pomoći u liječenju kronične bubrežne bolesti


Genetska terapija može pomoći u liječenju kronične bubrežne bolesti

Prema rezultatima istraživanja koje su proveli američki znanstvenici s Washington School of Medicine, genetska terapija može pomoću oboljelima od kronične bubrežne bolesti da se uspori napredovanje bolesti ili čak da dođe oporavka bubrega.

Inače, u SAD-u oko 30 milijuna ljudi ima problema s kroničnom bolesti bubrega. Trenutno ne postoji lijek za spomenuto stanje, a glavni pristup liječenju bolesnika u zadnjoj fazi bolesti čine dijaliza i transplantacija bubrega.

Genetska terapija primjenjena u ovom istraživanju cilja dvije vrste stanica koje su uključene u nanošenje nepopravljive štete koja se javlja u kroničnoj bolesti bubrega.

Obzirom da je kronična bolest bubrega polagano progresivna bolest, smatra se da bi injekcija genetske terapije dvaput godišnje, bila dovoljna za liječenje oboljelih od kronične bubrežne bolesti. 

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology