Praćenje bolesnika na dijalizi


Praćenje bolesnika na dijalizi

Bolesnici na dijalizi moraju se pratiti (najmanje jednom mjesečno za bolesnike na hemodijalizi i najmanje svaka četiri mjeseca za bolesnike na peritonejskoj dijalizi) kako bi se osigurala adekvatna dijaliza, te pravovremeno otkrile i otklonile moguće komplikacije. Za praćenje bolesnika na dijalizi koriste se dvije osnovne metode izračuna, URR i Kt/V, a obje daju uvid u izlučivanje specifičnog otpadnog produkta uree kao indikatora za ukupni nivo otpadnih tvari u organizmu.

Zadnja izmjena: 30.10.2019.