Home / Centri A-Z / Dijaliza

Dijaliza

Dijaliza

Što je dijaliza?

Dijaliza je postupak uklanjanja toksina iz tijela izravnim načinom (hemodijaliza) ili posredno preko peritonejske tekućine (peritonejska dijaliza) koristeći difuziju kroz polupropusnu membranu ili ultrafiltraciju.

Postoje dvije osnovne vrste dijalize: hemodijaliza i peritonejska dijaliza. Svakako je potrebno prije same dijalize znati koja vrsta dijalize će se primjeniti kod pacijenta kako bi se mogao napraviti odgovarajući krvožilni pristup.

Povezano s dijalizom

Energetske potrebe bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega odgovaraju onima zdravog čovjeka. Ipak, smanjivanjem glomerularne filtracije ispod 25 ml/min bolesnici obično smanjuju unos energije zbog postupnog razvoja anoreksije. Pothranjenost je čest nalaz u bolesnika s kroničnim progresivnim bolestima bubrega, osobito u onih koji se zbog uremijskog sindroma liječe hemodijalizom (HD) ili peritonejskom dijalizom (PD). 

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje