Kod bolesnika s COVID-19 pet biomarkera u krvi povezano s kliničkim pogoršanjem i smrću


Kod bolesnika s COVID-19 pet biomarkera u krvi povezano s kliničkim pogoršanjem i smrću

Istraživanje koje su proveli američki znanstvenici s George Washington University otkrilo je pet biomarkera u krvi koji su povezani s većim izgledima od kliničkog pogoršanja i smrti kod bolesnika s COVID-19. Smatra se da će rezultati ovog istraživanja pomoći liječnicima da bolje predvide ishode liječenja za bolesnike s COVID-19.

Naime, pokazalo se da su povišene razine pet biomarkera - IL-6, D-dimer, CRP, LDH i feritin - povezane s upalom i poremećajem krvarenja, koji su povećavali rizik od prijema na odjel intenzivne skrbi, invazivne ventilacijske potpore i smrti. 

Najvećem riziku od smrti bili su izloženi bolesnici koji su imali razine LDH veće od 1.200 jedinica/l, te razine D-dimera veće od 3 µg/ml.

Prema mišljenju znanstvenika, ovi biomarkeri mogu pomoći liječnicima da utvrde koliko agresivno trebaju liječiti pacijente, treba li otpustiti pacijenta i kako nadzirati pacijente koji idu kući, između ostalih kliničkih odluka. 

Inače, trenutno liječnici procjenjuju rizik za pogoršanje COVID-19 i smrt na temelju dobi i određenih zdravstvenih stanja, poput imunokompromitiranog stanja, pretilosti i bolesti srca

Izvor:
Future Medicine