Kombinacija imunoterapije i kemoterapije povećava preživljenje pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva


Kombinacija imunoterapije i kemoterapije povećava preživljenje pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva

Korištenje kombinacije eksperimentalnih imunoterapijskih lijekova s kemoterapijom značajno poboljšava preživljenje bez progresije bolesti i ukupno preživljenje pacijenata s metastatskim kolorektalnim karcinomom koji su prethodno bili podvrgnuti standardnoj kemoterapiji u usporedbi s onima koji su primali samo ciljanu terapiju regorafenibom.

Medijan preživljenja bez progresije, što je vrijeme tijekom i nakon liječenja kada se rak ne pogoršava ili napreduje, s kombiniranim liječenjem iznosio je 6,2 mjeseca u usporedbi s 2,1 mjesecom za one u skupini koja je primala samo ciljanu terapiju.

Medijan ukupnog preživljenja s kombiniranim liječenjem bio je 19,7 mjeseci u usporedbi s 9,5 mjeseci za one u skupini koja je primala samo ciljanu terapiju.

Rezultati studije također su pokazali da je liječenje novom kombiniranom terapijom djelomično ili potpuno smanjilo tumore kod 17,3% pacijenata. Kod pacijenata koji su primali samo regorafenib, 2,7% imalo je smanjenje tumora.

Inače, kada se rak debelog crijeva počne širiti na druge dijelove tijela, može predstavljati veći izazov za liječenje i često zahtijeva kombinaciju terapija, uključujući operaciju, kemoterapiju, ciljane terapije i imunoterapiju. Iako su ova poboljšanja u mogućnostima liječenja poboljšala ishode za mnoge pacijente s metastatskim kolorektalnim karcinomom, on i dalje ostaje značajan zdravstveni problem. Konvencionalni tretmani često postaju neučinkoviti kako bolest napreduje, što zahtijeva razvoj inovativnih terapijskih pristupa.

Izvor:
ASCO 2024