Lijek za dijabetes može smanjiti rizik od glaukoma


Lijek za dijabetes može smanjiti rizik od glaukoma

Nova studija u kojoj je sudjelovalo više od 150.000 dijabetičara u dobi od 40 ili više godina, pokazala je da lijek metformin, koji se koristi za liječenje dijabetesa, može smanjiti rizik od razvoja glaukoma, bolesti koja može uzrokovati sljepoću.

Naime, pokazalo se da su osobe koje su tijekom 10-godišnjeg istraživanja najviše uzimale lijek metformin (više od 1.100 grama u dvije godine), imale 25 posto manji rizik od glaukoma u odnosu na osobe koje uopće nisu uzimale metformin.

Za svako povećanje unosa metformina za 1 gram, rizik od glaukoma se smanjuje za 0,16 posto.

Iako su rezultati istraživanja impresivni, primjena metformina kod osoba koje nemaju dijabetes može biti problematična, obzirom da metformin kod njih može previše snizit razinu šećera u krvi. Stoga se preporuča da osobe koje nemaju dijabetes ne uzimaju metformin za smanjivanje rizika od glaukoma.

Izvor:
JAMA Ophthalmology