Mlađa dob kod menarhe povećava rizik za kasniju kroničnu bol


Mlađa dob kod menarhe povećava rizik za kasniju kroničnu bol

Žene koje su bile mlađe u vrijeme prve menstruacije (menarhe) vjerojatnije će prijaviti kroničnu bol u odrasloj dobi, ukazuju rezultati nove studije koja je provedena u Norveškoj.

Valja istaknuti, da je uočena značajna povezanost između dobi pojave menarhe i kronične boli u vratu, trbuhu i rukama, kao i za kroničnu raširenu bol. Trajanje boli bila je jedina od četiri karakteristike boli koja je bila statistički značajna.

Prema mišljenju stručnjaka, dob prve menstruacije neovisni je čimbenik rizika za kroničnu bol, kroničnu bol specifičnu za mjesto i kroničnu raširenu bol, čime se moće objasniti razlika u boli među spolovima.

Izvor:
PAIN