Napredak u liječenju raka pluća


Napredak u liječenju raka pluća

Rezultati dva nova istraživanja ukazuju da lijekovi osmišljeni za poticanje imunološkog sustava pacijenta mogu poboljšati stopu preživljavanja u oboljelih od raka pluća. Prva studija je pokazala da imunoterapeutik pembrolizumab u kombinaciji sa standardnom kemoterapijom smanjuje rizik od smrti od raka pluća u idućih 11 mjeseci za 50 posto, u odnosu na liječenje samo kemoterapijom.

Jednako tako, spomenuta kombinacija smanjuje rizik od daljnjeg širenja raka pluća.

Druga studija je pokazala da kombinacija imunoterapeutika nivolumaba i ipilimumaba, ili standardne kemoterapije, smanjuje za 42 posto rizik od progresije bolesti nakon godinu dana.

Smatra se da rezultati ova dva istraživanja pružaju ohrabrenje oboljelima od raka pluća da ustraju u svojoj borbi s karcinomom.

Trenutno, kemoterapija je standardna terapija za većinu oboljelih od raka pluća. U većini slučajeva, kemoterapija produljuje život za samo godinu dana ili čak i manje.

No, ovi rezultati su pokazali da je kombinacijski pristup rezultirao sa značajnim poboljšanjem odgovora na terapiju, preživljavanja bez progresije i cjelokupnog preživljavanja kod svih pacijenata koji su sudjelovali u istraživanjima.

Izvor:
American Association for Cancer Research meeting