Neredoviti, dugi menstrualni ciklusi povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti


Neredoviti, dugi menstrualni ciklusi povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti

Prema nedavno objavljenoj studiji u kojoj je sudjelovalo 80.630 ispitanika, neredoviti i dugi menstrualni ciklusi povezani su s povećanom stopom kardiovaskularnih bolesti.

Pokazalo se da su u usporedbi sa ženama koje su prijavile vrlo redovite cikluse u istoj dobi, žene koje su imale neredovite cikluse ili bez menstruacije u dobi od 14 do 17, 18 do 22 ili 29 do 46 godina imale veći rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Žene koje su prijavile duljinu ciklusa ≥40 dana ili ciklus previše neredovit za procjenu u dobi od 18 do 22 ili 29 do 46 godina također su imale veći rizik od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi sa ženama koje su prijavile duljinu ciklusa od 26 do 31 dana. Naknadni razvoj hiperkolesterolemije, kronične hipertenzije i dijabetesa tipa 2 objasnio je samo 5,4 do 13,5 posto promatranih povezanosti.

Smatra se da ovi rezultati sugeriraju da se karakteristike menstrualnog ciklusa tijekom cijelog reproduktivnog životnog vijeka mogu koristiti kao dodatni markeri rizika od kardiovaskularnih bolesti kod žena.

Izvor:
JAMA Network Open