Onečišćeni zrak je vodeći okolišni uzrok raka pluća


Onečišćeni zrak je vodeći okolišni uzrok raka pluća

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizacija (SZO) onečišćeni zrak je vodeći okolišni uzrok raka pluća, a glavni izvori zagađenja zraka su ispušni plinovi iz vozila, elektrane, poljoprivreda i industrija, kao i grijanje u kućama.

Smatra se da je zagađenje zraka opasnije od pasivnog pušenja, a Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) uvrstila je zagađenje zraka u istu kategoriju kancerogenih tvari kao i duhanski dim, UV zračenje i plutonij.

SZO ističe kako se od ranije zna da zagađenje zraka može uzrokovati srčane i plućne bolesti, a sada je dokazano da uzrokuje i rak pluća.

Također, smatra se da postojati veze između onečišćenja zraka i raka mokraćnog mjehura.

No, ipak treba reći da zagađenje zraka umjereno povećava rizik od razvoja raka pluća, naspram drugih čimbenika poput pušenja.

Izvor:
WHO, BBC