Opća anestezija u ranom djetinjstvu povezana s rizikom od ADHD-a


Opća anestezija u ranom djetinjstvu povezana s rizikom od ADHD-a

Rezultati istraživanja provedenog na 341 djetetu s dijagnosticiranim poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) prije 19. godine, pokazali su da su djeca koja su do druge godine života bila podvrgnuta nekom kirurškom zahvatu u općoj anesteziji izložena većem riziku od razvoja poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Inače prethodna studija u kojoj je sudjelovao isti tim stručnjaka pokazala je da postoji veza između rane višekratne izloženosti anesteziji i poteškoća u učenju.

Procjenjuje se da gotovo svako deseto dijete ima poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), koji uključuje nemirno i impulzivno ponašanje. Također treba istaknuti da klinička istraživanja ukazuju da genetski i okolišni čimbenici imaju ulogu u nastanku tog neurorazvojnog poremećaja. 

Znanstvenici ističu da liječnici moraju biti svjesni i trebaju razmišljati o ovoj činjenici te ukoliko je neki kirurški zahvat nužan treba ga izvršiti, no ako nije, bolje da se kirurški zahvat odgodi za kasnije.

Izvor:
Mayo Clinic Proceedings