Pacijenti s neurološkim simptomima povezanim s COVID-19 imaju šest puta veću vjerojatnost da će umrijeti


Pacijenti s neurološkim simptomima povezanim s COVID-19 imaju šest puta veću vjerojatnost da će umrijeti

Rezultati nove studije pokazali su da pacijenti s klinički dijagnosticiranim neurološkim simptomima povezanim s COVID-19 imaju šest puta veću vjerojatnost da će umrijeti u bolnici od onih bez neuroloških komplikacija. 

Od klinički dijagnosticiranih sindroma akutna encefalopatija bila je najčešća i zahvatila je gotovo polovicu bolesnika, praćena komom (17%) i moždanim udarima ( 6%).

Unatoč zabrinutosti zbog sposobnosti novog koronavirusa SARS-CoV-2 da izravno napada mozak i uzrokuje oticanje i upalu mozga - meningitis i encefalitis, ti su događaji bili vrlo rijetki i javljali su se u manje od 1% hospitaliziranih bolesnika s COVID-19.

Valja istaknuti, da je postojanje bilo kakvih neuroloških simptoma povezanih s COVID-19, od nečega naizgled bezazlenog poput gubitka mirisa do većih komplikacija poput moždanog udara, povezano sa šest puta većim rizikom od smrti.

Izvor:
JAMA Network Open