Liječenje COVID-19


Liječenje COVID-19

Većina ljudi koji se razbole od COVID-19 moći će se oporaviti od bolesti kod kuće. Pritom su kao i kod gripe, bitni odmor, dobra hidratiziranost te lijekovi za ublažavanje vrućice i bolova koji također pomažu kod COVID-19.

Za liječenje odraslih osoba koje nisu hospitalizirane i djece starije od 12 godina, s blagim do umjerenim simptomima COVID-19, kojima prijeti rizik od razvoja teškog COVID-19, mogu se koristiti monoklonska antitijela, i to bamlanivimab; kombinacija casirivimaba i imdevimaba; i kombinacija bamlanivimaba i etesevimaba. Spomenute terapije moraju se aplicirati u bolnici.

Što se tiče terapije za osobe koje su hospitalizirane zbog teškog COVID-19, ona je u velikoj mjeri suportivna (npr. terapija kisikom, nadoknada tekućine) usmjerna na simptome, a ne na virus. Lijekovi koji se mogu primjeniti u pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-19 su deksametazon, remdesivir, baricitinib u kombinaciji s remdesivirom, te antikoagulacijski lijekovi. Jednako tako, u njih se može primjeniti i liječenje konvalescentnom plazmom.

Pomaže li vitamin D u borbi protiv COVID-19

Postoje neki dokazi koji ukazuju na to da bi nas vitamin D mogao zaštititi od zaraze sa SARS-CoV-2 te razvoja ozbljnih simptoma COVID-19. Primjerice, znamo da su ljudi s niskom razinom vitamina D možda osjetljiviji na infekcije gornjih dišnih putova. Jedna metaanaliza pokazala je da su ljudi koji su uzimali dodatke vitamina D, posebno oni koji su imali nisku razinu vitamina D, rjeđe razvili akutne infekcije respiratornog trakta od onih koji nisu uzimali dodatke vitamina D.

Vitamin D može štititi od COVID-19 na dva načina. Prvo, može pomoći u jačanju prirodne obrane našeg tijela od virusa i bakterija. Drugo, može pomoći u sprečavanju pretjeranog upalnog odgovora, za kojeg se zna da doprinosi ozbiljnoj bolesti kod nekih pacijenata s COVID-19.

Zadnja izmjena: 28.05.2024.