Pomoću mikrobioma crijeva i usne šupljine može se predvidjeti težina COVID-19


Pomoću mikrobioma crijeva i usne šupljine može se predvidjeti težina COVID-19

Prema rezultatima nove studije mikrobiomi crijeva u pacijenata s COVID-19 pokazuju znakove disbioze, a čak 23 bakterije povezane su s težinom bolesti kod pacijenata koji su hospitalizirani zbog COVID-19.

Tri bakterije crijeva pomoću kojih se može procijenti težina COVID-19 bile su Bacteroides uniformis, Enterococcus faecalis i Monoglobus pectinilyticus, a u usnoj šupljini su to bakterije Porphyromonas endodontalis, Veillonella tobetsuensis i Bifidobacterium breve.

Prediktori umjerenog COVID-19 uključivali su povećanje broja Bacteroides fragilis, Bacteroides caccae i Clostridium clostridioforme u stolici ili Muribaculum intestinale u ustima.

Izvor:
medRxiv