Rana menopauza povezana s većim rizikom od smrti od srčane bolesti


Rana menopauza povezana s većim rizikom od smrti od srčane bolesti

Analiza 32 studije u kojima je sudjelovalo više od 300.000 žena, pokazala je da su žene koje uđu rano u menopauzu izložene većem riziku od srčane bolesti i prijevremene smrti. Sveukupno gledajući, pokazalo se da je rizik od srčane bolesti kod žena koje uđu u menopauzu prije 45. godine, 50 posto veći.

Jednako tako, pokazalo se da rana menopauza povećava rizik od smrti od kardiovaskularne bolesti te od smrti od svih uzroka. Zanimljivo da se nije pokazala povezanost s rizikom od moždanog udara.

Pretpostavlja se da raniji gubitak funkcije jajnika može dovesti do aktivacije sustava u tijelu koji regulira krvni tlak, tjelesne tekućine i upalu. Neprimjerena aktivacija ovog sustava uzorkuje povišeni krvni tlak i može naškoditi zdravlju srca.

Smatra se da bi se kod žena koje uđu prijevremeno u menopauzu trebale primjeniti preventivne mjere za smanjivanje rizika od kardiovaskulane bolesti. Za žene u ranoj ili prijevremenoj menopauzi to bi isto tako značilo i primjenu hormonske terapije. Obzirom da su navedene žene izložene većem riziku od srčane bolesti i osteoporoze, smatra se da bi one trebale uzimate estrogensku terapiju barem do prosječne dobi nastupanja prirodne menopauze.

Menopauza obično počinje u 51. godini, no u svake desete žene ona već započinje u 45. godini.

Inače, ne treba smetnuti s uma da je dugotrajna primjena hormonske terapije povezana s većim rizikom od karcinoma i moždanog udara. Također, treba spomenuti da za raniji nastup menopauze mogu biti odgovorne određene terapije za karcinom te odstranjivanje jajnika.

Izvor:
JAMA Cardiology