Razine olova i kadmija u krvi povezane sa smanjenom plodnošću


Razine olova i kadmija u krvi povezane sa smanjenom plodnošću

Studija provedena u SAD-u, u kojoj je sudjelovao 501 par, pokazala je da visoke razine kadmija u krvi kod žena i visoke razine olova u krvi kod muškaraca, mogu smanjiti mogućnost začeća.

Kadmij je metal koji se koristi u baterijama, metalnim oblogama i plastici, no najčešći izvor kadmija je dim cigareta. Uobičajeni izvori olova su boje na bazi olova, keramika i onečišćeno tlo i voda.

Inače poznato je da izloženost ovim toksičnim metalima ima brojne štetne učinke na ljudsko zdravlje.

Rezultati ove studije pokazali su da se svakim povećanjem koncentracije kadmija u krvi kod žena, smanjuje mogućnost začeća za 22 posto, dok se kod muškaraca svakim povećanjem koncentracije olova u krvi, mogućnost začeća smanjuje za 15 posto.

Stoga bi prema mišljenju znanstvenika muškarci i žene koji planiraju imati djecu trebali smanjiti svoju izloženost olovu i kadmiju.

Izvor:
Chemosphere