SAD: Svako peto dijete ima neki mentalni poremećaj


SAD: Svako peto dijete ima neki mentalni poremećaj

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da čak svako peto dijete mlađe od 17 godina ima dijagnosticirani mentalni poremećaj.

Istraživanje je bilo usredotočeno na šest područja: poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), poremećaje ponašanja, poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje, poremećaje autističnog spektra, ovisnost i Touretteov sindrom.

Njačešći mentalni poremećaj u djece od 3 do 17 godina bio je ADHD.

Dječaci su skloniji ADHD-u, poremećajima ponašanja, poremećajima autističnog spektra, anksioznim poremećajima i Touretteovom sindromu. Također, skloniji su i pušenju, te imaju veći rizik od počinjenja suicida.

Dok su djevojčice sklonije depresiji i alkoholizmu.

Jedina dobra vijest je da se navedeni mentalni poremećaji mogu liječiti, te da ako se terapija primjeni rano, tada se može napraviti veliki napredak, kako u životu djeteta, tako i u životu njegove obitelji.

Izvor:
Morbidity and Mortality Weekly Report