Sleep apneja povezana s bolovima u zglobovima kod žena u postmenopauzi


Sleep apneja povezana s bolovima u zglobovima kod žena u postmenopauzi

Rezultati nove studije pokazali su da sleep apneja može dovesti do pojačane boli u zglobovima kod žena u postmenopauzi. Inače, ovo istraživanje je ispitivalo odnose između sleep apneje i fizičkih i psihičkih simptoma uobičajenih tijekom prijelaza u menopauzu među 51 ženom u postmenopauzi s poremećajima spavanja otpornim na liječenje.

Tijekom istraživanja, u 13,7 posto žena dijagnosticirana je opstruktivna sleep apneja. Postojala je značajna povezanost između višeg indeksa respiratornih smetnji i bolova u zglobovima te između niže transkutane zasićenosti kisikom i umora. 

Ova studija naglašava priliku za povećanje identifikacije žena s opstruktivnom sleep apnejom, koja je nedovoljno dijagnosticirana kod žena koje često imaju nejasne simptome kao što su nesanica, umor i jutarnje glavobolje.

Smatra se, da bol u zglobovima može biti još jedan simptom koji bi trebao potaknuti razmatranje dijagnoze opstruktivne sleep apneje kod žena.

Izvor:
Menopause